Andreas Resch: Lurdské Zazraky

Nejedného čitatel’a možno prekvapí fakt, že z vyše 30 000 uzdravení v Lurdoch bolo za 150 rokov od zjavení uznaných za zázraky len 67. Aj to však svedčí o opatrnosti, s akou Kato­lícka cirkev pristupuje k udalostiam, ktoré zdanlivo či skutočne presahujú prirodzenost‘ človeka.

Autor páter Andreas Resch, rakúsky redemptorista, chrono­logicky a podrobne opisuje všetky Cirkvou uznané zázraky. Vy­dávame túto faktografickú knihu s nádejou, že jedným pomôže k viere v existenciu i moc Boha, iných zas povzbudí v nádeji a k modlitbe v ich l’udsky neliečitel’ných stavoch.

digital