Marco Krizevcanin, Stefano Pongracz, Melchiorre Grodziecki